30 มีนาคม 2562 แม่ฮ่องสอนแก้หมอกควันต้องคุมคนเผาให้ได้

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_361235/

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ส่งผลทำให้ค่า PM2.5 และค่าPM10 สูงเกินมาตรฐานต่อเนื่องหลายวันว่า ต้นตอสำคัญของหมอกควันนั้นอยู่ที่การลอบเผาของเกษตกรในพื้นที่ ซึ่งตรงนี้แม้ว่าทางราชการจะมีมาตรการคุมเข้มห้ามการเผาเด็ดขาด และมีการจับปรับกันไปหลายรายแล้ว แต่ยังมีการลักลอบเผาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญมากเพราะประชาชนที่ทำเกษตร ยิ่งบนพื้นที่ลาดชัน ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตัดถอนทำลาย จึงต้องใช้วีธีการเผา เพื่อเคลียร์พื้นที่ในการเพาะปลูกรอบต่อไป ซึ่งการแก้ปัญหานี้ ส่วนตัวมองว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยประชาชน ด้วยการดีไซน์เครื่องมือในการตัดถอนในพื้นที่ลาดชัน เพื่อให้เกษตรมีทางเลือกนอกจากการเผา รวมไปถึงการนำความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของการเผาป่าเข้าไปสู่ประชาชนให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามในปัญหาหมอกควันในพื้นที่นั้นเหตุมาจากการเผาป่าแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยคือการเผาของประเทศเพื่อนบ้าน ที่แม้ว่ามีการประชุมร่วมกันของทั้ง2ประเทศ แต่ไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหรนัก ฉะนั้นแล้วต้องพึงตนเองให้มากที่สุดด้วยการทำทุกวิธีการเพื่อลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละอองให้ลดลงมากที่สุด